تبلیغات
مسجد سلیمان -- هنرستان فنی شریف واقفی مسجد سلیمان - دانلود کتاب‏های درسی سوم ساختمان بصورت pdf
توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود
کد کتاب نام کتاب
450.7 کتاب کار دانش آموز ریاضی 3
459.3 فنآوری ساختمانهای فلزی
482.8 ریاضی 3(پودمانی)
491.2 تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور
492.4 فنآوری ساختمان بتنی
493.7 نقشه کشی فنی ساختمان
494.7 ایستایی ساختمان
497.2 مقررات ملی و ضوابط عمومی ساختمان
منبع : پایگاه کتاهای درسی  http://www.chap.sch.ir/