تبلیغات
مسجد سلیمان -- هنرستان فنی شریف واقفی مسجد سلیمان - مطالب رشته ساختمان
توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود

بارم بندی درس ساختمانهای فلزی

تاریخ:شنبه 26 بهمن 1392-10:13 ق.ظ

راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس نظری- عملی

سرگروه رشته ساختمان          درس: فناوری ساختمانهای فلزی    پایه: سوم       رشته: ساختمان

                                          زمینه: صنعت            شاخه: فنی و حرفه‌ای              (سال تحصیلی 92-91)

نام كتاب:فناوری ساختمان‌های فلزی

كد كتاب: 3/459       چاپ معتبر: 1390 به بعد

واحد: 2

نظری: 2     عملی: 0

مدل ارزشیابی: 6-1-2-1

نمره قبولی: 10

نوع آزمون q داخلی

                         نهایی n 

 

 


عنوان

نمره

نوبت اول

مستمر ضریب (1)

حیطه شناختی:اهداف رفتاری در حیطه شناختی فصل 1 تا 6 كتاب، كه در ابتدای هر فصل آورده شده است به عنوان شاخصهای ارزشیابی در حیطه شناختی تلقی می‌شود كه با استفاده از ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری آموزشی می‌توان آنها را ارزشیابی كرد برخی از این ابزارها عبارتند از: 1- آزمون پاسخ كوتاه، 2- آزمون چند گزینه‌ای (چهار جوابی)، 3- آزمون دو گزینه‌ای (50 درصدی)، 4- آزمون‌های جور كردنی، 5- آزمونهای تشریحی، 6- دریافت پاسخهای شفاهی در كلاس درس، 7- انجام پروژه‌های تحقیقاتی، تكالیف و …

حیطه عاطفی:برخی از شاخصهای اندازه‌گیری در حیطه عاطفی عبارتند از: میزان ذوق فراگیری، آمادگی پاسخ به پرسش‌های كلاسی، حضور به موقع، فعال و با آرامش در كلاس، اعتماد به نفس در ارائه و فراگیری مطالب، علاقمندی به شركت در فعالیت‌های گروهی، حل تمرین و انجام به موقع تكالیف، استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی مرتبط، استفاده از سایر منابع درسی، داشتن برنامه درسی در منزل، روحیه كمك به همكلاسی‌ها، مراقبت و نگهداری و استفاده مناسب از ابزار و تجهیزات.

16

 

 

 

 

 

4

جمع نمرات ارزشیابی مستمر نوبت اول

20

پایانی ضریب (2)

فصل 1: شناخت مصالح فولادی 

فصل 2: سازه‌های فولادی 

فصل 3: شالوده ساختمانهای فولادی

فصل 4: اعضای فشاری (ستون)

فصل 5: اعضای خمشی (تیرها)

فصل 6: اعضای محوری

فصل 7: وسایل اتصال در سازه‌های فولادی (پرچ، پیچ و جوش)

3

2

3

3

3

2

4

جمع نمرات پایانی نوبت اول

20

نوبت دوم

مستمر ضریب (1

حیطه شناختی: شاخصهای ارزشیابی از فصل 8 تا فصل 12 مانند نوبت اول عمل شود.

حیطه عاطفی: شاخص‌های ارزشیابی مانند نوبت اول عمل شود.

16

4

جمع نمرات ارزشیابی مستمر نوبت دوم

20

پایانی (ضریب 6)

فصل 1: شناخت مصالح فولادی 

فصل 2: سازه‌های فولادی 

فصل 3: شالوده ساختمانهای فولادی

فصل 4: اعضای فشاری (ستون)

فصل 5: اعضای خمشی (تیرها)

فصل 6: اعضای محوری

فصل 7: وسایل اتصال در سازه‌های فولادی (پرچ، پیچ و جوش)

فصل 8: اتصالات در سازه‌های فولادی

فصل 9: سامانه‌های ساختمانی

فصل 10: سامانه‌های مورد استفاده در ساختمانهای صنعتی

فصل 11: تولید صنعتی قطعات فولادی، روش كارخانه‌ای

فصل 12: كنترل كیفیت در جوشكاری ساختمانی

5/1

1

5/1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

جمع نمرات پایانی نوبت دوم

20

نوبت شهریور

پایانی *

فصل

نمره

فصل

نمره

فصل

نمره

فصل

نمره

فصل

نمره

 

1

5/1

4

2

7

2

10

2

 

 

2

1

5

2

8

2

11

2

 

 

3

5/1

6

1

9

1

12

2

 

 

توصیه‌های اجرایی

توصیه می‌شود تا:

- پس از پایان هر فصل، موضوع درسی یا آزمایش از هنرجویان یك امتحان پایان فصل به عمل آید.

- هر هفته فعالیت كلاسی هنرجویان ارزشیابی شده و در دفتر مخصوص ثبت گردد.

- طرح درس مناسب برای سهولت تدریس و دریافت بازخورد از هنرجویان تهیه شود.

- اهداف رفتاری مندرج در ابتدای هر فصل مبنای تدریس ارزشیابی هنرآموزان محترم باشد.

- از قسمت‌هایی كه برای مطالعه آزاد در نظر گرفته شده است سئوال امتحانی طرح نشود.

* نمره هر درس در دوره تابستانی از میانگین نمره ارزشیابی مستمر با ضریب 1 و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب 4 محاسبه می‌گردد.

* نمره دروس غیرحضوری و دروسی كه تابستان برای آنها كلاس تشكیل نمی‌شود، در شهریور و دی ماه بدون ضریب محاسبه گرددنوع مطلب : رشته ساختمان 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آرشیو امتحانات نهایی

تاریخ:یکشنبه 27 فروردین 1391-05:21 ب.ظ

آرشیو امتحانات نهایی از سال 86 تا 90

به نقل از سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

 


 

آرشیو سوالات

 

۱- سوالات و راهنمای تصحیح دی ماه 138۶

     - سال سوم نظری دی ماه ۱۳۸۶

       - سال سوم «فنی» ( دیماه 13۸۶ )

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( دیماه 13۸۶ )

     - سوالات هماهنگ نیم سال اول دوره پیش دانشگاهی دی ماه 86

     - سوالات هماهنگ جبرانی اول دوره پیش دانشگاهی اسفندماه 86

۲-سوالات خرداد ماه  1387

          - سال اول«هماهنگ» (خرداد ماه 1387)

          - سال اول«هماهنگ غایبین موجه » (خرداد ماه 1387)

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خرداد ماه 1387)                 

         - سال سوم «فنی» ( خرداد ماه 1387)

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خرداد ماه 1387)

         - پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» (  اردیبهشت ماه ماه 1387 )

          - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» ( تیر ماه ماه 1387)

۳-سوالات شهریور ماه 1387

         - سال اول«هماهنگ» (شهریور ماه 1387)

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریور ماه 1387)                 

         - سال سوم «فنی» ( شهریور ماه 1387)

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریور ماه 1387) 

۴- سوالات دی و اسفند ماه 1387

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی ماه  13۸۷ )       

          - سال سوم «فنی» ( دی  ماه 13۸۷ )

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه 13۸۷ )

          - پیش دانشگاهی «نیم سال اول» (  دی ماه 13۸۷ )

          - پیش دانشگاهی «جبرانی اول» ( اسفند ماه 13۸۷ )

۵- سوالات و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه 1388

          - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه ۱۳۸۸)

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه  13۸۸ )        

         - سال اول«هماهنگ» ( خردادماه 13۸۸ )

         - سال سوم «فنی» ( خردادماه 13۸۸ )

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه 13۸۸ )

       - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» (  تیر ماه 13۸۸ )

۶- سوالات و پاسخ امتحانات شهریور ماه 1388

          - سال اول«هماهنگ» (شهریور ماه 138۸)

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریور ماه 138۸)

          - سال سوم «فنی» ( شهریور ماه 138۸)

          - سال سوم «حرفه‌ای» (شهریور ماه 138۸)

۷- سوالات و پاسخ امتحانات دی و اسفندماه 1388

         - سال اول«هماهنگ» (دی ماه 138۸)

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی ماه 138۸)

          - سال سوم «فنی» ( دی ماه 138۸)

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه 138۸)

           - جبرانی پیش دانشگاهی «نیم سال اول» (دی ماه 138۸)

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی اول»( اسفند ماه 138۸ )

۸- سوال و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه 1389

         - سال اول«هماهنگ» (خرداد ماه 1389)

         - سال دوم «هماهنگ» ( خرداد ماه 1389  )

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خرداد ماه 1389 )

          - سال سوم «فنی» ( خرداد ماه 1389 )

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( خرداد ماه 1389)

           - جبرانی پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» (اردیبهشت و خرداد ‌ماه ۱۳۸۹)

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی دوم -نیم سال دوم»( تیر ‌ماه ۱۳۸۹)

۹- سوال و پاسخ امتحانات شهریورماه 1389

         - سال اول«هماهنگ» (شهریورماه 1389)

         - سال دوم «هماهنگ» ( شهریورماه 1389  )

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریورماه 1389 )

          - سال سوم «فنی» ( شهریورماه 1389 )

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریورماه 1389)

          - پیش دانشگاهی  ( شهریورماه ۱۳۸۹)

    ۱۰ - سوال و پاسخ امتحانات دی‌ماه ۱۳۸۹

         - سال اول«هماهنگ» (دی‌ماه ۱۳۸۹)( خالی )

         - سال دوم «هماهنگ» ( دی‌ماه ۱۳۸۹ )  ( خالی )

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - سال سوم «فنی» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - پیش دانشگاهی «نیم سال اول» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - جبرانی پیش دانشگاهی « جبرانی اول - نیم سال اول»  (اسفند‌ماه ۱۳۸۹)

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی دوم - نیم سال دوم»(اسفند ‌ماه ۱۳۸۹)

      ۱۱- امتحانات‌اردیبهشت‌‌ و خردادماه1390

         - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه۱۳۹۰)

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه 1390 )

         - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» ( خرداد و تیر ماه 1390 )

         - سال اول«هماهنگ» ( خردادماه 1390 )

         - سال دوم «هماهنگ» ( خردادماه 1390 )

         - سال سوم «فنی» ( خردادماه 1390 )

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه 1390 )

 ۱۲- امتحانات شهریور ماه1390

         - سال اول«هماهنگ»

        -  سال دوم «هماهنگ»

         - سال سوم «رشته‌های نظری»

         - پیش دانشگاهی

         -سال سوم «فنی»

        - سال سوم «حرفه‌ای»

 - امتحانات دی ماه1390

           - پیش دانشگاهی

         - سال سوم «رشته‌های نظری»          

         -سال سوم «فنی»

        - سال سوم «حرفه‌ای»

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اعلام نمرات سوم رایانه

تاریخ:دوشنبه 23 خرداد 1390-05:24 ب.ظ

سلام

نمرات درس رایانه سال سوم كلیه رشته ها اعلام شد 

برای مشاهده نمرات كه به صورت عكس می باشد و با نام پدر اعلام شده است

بر روی هر عكس كیك راست كرده و save picture  را كلیك كرده و در هارد خود ذخیره نمایید سپس آنها را مشاهده نمایید . 

 

برای مشاهده نمرات به بخش ادامه مطلب بروید

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
دیدگاه ها() 

سوالات امتحانات نهایی سال سوم خرداد 90رشته های فنی

تاریخ:شنبه 7 خرداد 1390-12:25 ب.ظ

باسمه تعالی

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه  سالی واحد (روزانه)

ونیم سالی واحدی(بزرگسالان)

رشته های فنی

درنوبت (خرداد ماه) سال‌تحصیلی 1390-1389

تذکر :( سوال و راهنمای تصحیح حد اقل ۳ ساعت پس از آزمون بصورت  لینک به نام دروس قرار می گیرد . فایلها به فرم  PDF   می باشند. )

برای دریافت هر سوال بر روی آن كلیك و دریافت نمایید . 

برای دانلود بر روی ادامه مطلب كلیك كنید


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
دیدگاه ها() 

آموزش تصویری ریاضی هنرستان

تاریخ:چهارشنبه 17 فروردین 1390-08:13 ب.ظ

نگاه  کنید و لذت ببرید

 

ریاضی هنرستان
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

WWW.HONARJO.SUB.IR

تاریخ:یکشنبه 7 فروردین 1390-11:39 ق.ظ


   آدرس جدید وبلاگ هنرستان فنی شریف مسجد سلیمان

WWW.HONARJO.SUB.IR            WWW.HONARJO.SUB.IR 
داغ کن - کلوب دات کام
دیدگاه ها() 

تشکر و معرفی

تاریخ:چهارشنبه 27 بهمن 1389-10:53 ب.ظ

با تشکر از آقای کنعان اشرف پور به خاطر ارسال مطالب و پروژه های بسیار ارزشمندی که بزودی برای دانلود   و  مطالعه ارایه می گردد

 نوع مطلب : رشته ساختمان 

داغ کن - کلوب دات کام
دیدگاه ها() 

توضیح

تاریخ:پنجشنبه 7 بهمن 1389-01:02 ق.ظ

با سلام

ما ز یاران چشم یاری داشتیم     خود غلط بود انچه ما پنداشتیم

ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان

آقا ابا عبدالله الحسین (ع )

نمرات مستمر وپایانی اول گرچه کمی دیر شد اما بالاخره اعلام شد  و هم اکنون قابل مشاهده می باشد

امیدوارم هنرجویان عزیز با توجه به حجم مطالب (کل کتاب) از همین امروز برای امتحانات پایانی برنامه ریزی نمایند . تا خدایی ناکرده با مشکل کمبود زمان مواجعه نشوند .

 سوالات پایانی اول طی چند روز آینده در سایت قرار خواهد گرفت

امید است در راستای ارتقای علمی شما بتوانیم گامی برداریم

 

 

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم دیماه 89

تاریخ:سه شنبه 21 دی 1389-10:48 ب.ظ

الکتروتکنیک

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

ماشین‌های الکتریکی DC

ریاضی(۳)

مدارهای الکتریکی

ماشین‌های الکتریکی AC

ساختمان

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

فن‌آوری ساختمان‌های بتونی

ریاضی(۳)

ایستایی ساختمان

فن‌آوری ساختمان‌های فلزی

چاپ قدیم

چاپ جدید

ساخت و تولید

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

محاسبات فنی(۲)

ریاضی(۳)

رسم فنی تخصصی

اجزاء ماشین

متالوژی

قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین وزندگی

محاسبات فنی تخصصی

ریاضی(۳)

اصول متالورژیکی ریخته گری

رسم مدل و قالب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سوال و راهنمای تصحیح درس دین وزندگی امتحان نهایی سال سوم دیماه 89

تاریخ:سه شنبه 21 دی 1389-10:26 ب.ظ

                   دروس عمومی مشترک

                                                  قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (شیعیان)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

pdf كتاب های جدیدالتالیف

تاریخ:یکشنبه 12 دی 1389-02:13 ب.ظ

  pdf كتاب های جدیدالتالیف

 

برای اجرای فایل هایی كه بصورت pdf  گذاشته شده اند مانند كتب درسی و سوالات امتحانی به این برنامه احتیاج دارید .

در صورتی كه این برنامه بر روی سیستم شما نصب نباشد فایل های pdf اجرا نخواهد شد.

این برنامه برای دانلود در سایت موجود می باشد

 

 


گروه هنر كارگاه چاپ دستی (۱) ۱ -۲

كشاورزی آب خاك گیاه   ۱   -    ۲ «» ابزارشناسی ۱ - ۲«» كاربرد تراكتور  ۱   - ۲

                فرآورده های گیاهی ۱   «» ماشین های ثابت كشاورزی  ۱

               بهداشت طیور ۱ ۲  -۳

              تشریح و فیزیولوژی طیور  ۱ ۲  -   ۳  ۴۵

نقشه كشی عمومی نقشه كشی (۲) ۱ - ۲  -۳  -۴  -  ۵ - ۶   - ۷  -۸ - ۹ 

                                 برش وتصویرمجسم  ۱ - ۲  - ۳

                             نقشه كشی صنعتی به كمك رایانه(۱)  ۱  - ۲ ۳۴۵  ۶

                             تكنولوژی وكارگاه نقشه كشی دختران  ۱  -  ۲   

                            ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول   ۱    -   ۲

 الكترونیك  مبانی دیجیتال ۱ - ۲  -۳ - ۴«»رسم فنی۱ -۲

               الكترونیك عمومی( ۱ )  ۱-۲-۳-۴-  ۵ -۵۱-۶۷ -  ۸-۹-۱۰

              كارگاه الكترونیك عمومی جلد( ۱ )  ۱۲ -۳ - ۴- ۵ -۶ -۷  -۸  - ۹ -۱۰  

              كارگاه الكترونیك عمومی جلد(۲ )  ۱ - ۲ - ۳  - ۴  - ۵ -۶

              آزمایشگاه مجازی  ۱ -۲ - ۳ - ۴۵ - ۶ -۷ -۸  -۹  -۱۰- ۱۱ ۱۲  -۱۳ -۱۴

الكتروتكنیك گزارش كاربرق صنعتی ۱ -۲

ساخت وتولید اندازه گیری دقیق ۱ -۲ - ۳«»گزارش كار كارگاه ساخت وتولید۱

                    گزارش كار تراشكاری(۱) ۱  «» رسم فنی (۱)    ۱ ۲ 

                     آزمایشگاه اندازه گیری دقیق   ۱  -  ۲  -۳ 

طراحی و دوخت الیاف نساجی ۱   -۲ 

                         نازوكدوزی  ۱  ۲  -  ۳ ۴ ۵  - ۶ - ۷ - ۸

گرافیك پایه واصول صفحه آرایی ۱

           خط در گرافیك ۱  - ۲ - ۳

كودكیاری تولید وكاربردمواد آموزشی ۱  - ۲ - ۳ - ۴

ساختمان فناوری ساختمان های فلزی ۱-  ۲  -۳   -۴

               نقشه كشی فنی ساختمان  ۱  - ۲ - ۳ - ۴- ۵ -۶  

               مبانی نقشه كشی سازه  ۱- ۲ -۳

                كف سازی وشیب بندی ۱ 

               رسم فنی ساختمان ۱  -۲   - ۳

                   رسم فنى و نقشه كشى عمومى ساختمان    ۱  -   ۲۳

              پی سازی وکرسی چینی ۱  -  ۲

              مبانى نقشه كشى معمارى ۱  -  ۲  -۳ - ۴ - ۵  -۶

معماری آشنایی بابنا های تاریخی ۱

            تاسیسات ساختمان  ۱   -  ۲  -  ۳  - ۴

صنایع شیمیایی گزارش كار آزمایشگاه شیمی عمومی  ۱  «»ُ آزمایشگاه شناخت مواد ۱

كامپیوترفیزیك(۲) ۱

متالورژی شناخت فلزات ۱ «»محاسبات فنی متالورژی (كتاب كار)۱«»

              كارگاه ریخته گری (۲) ۱

             كارگاه ریخته گرى (۱) ۱

**توجه: كتاب محاسبات فنی تخصصی متالورژی تغییر ننموده است وكتاب سال قبل معتبر می باشد.كتاب كار محاسبات فنی درسایت قرار گرفته كه برای تمرین بیشتر هنرجویان تالیف شده است

سرامیك تكنولوژی وكارگاه عمومی سرامیك ۱۲

             آزمایشگاه مواد اولیه سرامیك ۱

صنایع چوب وكاغذ كارگاه تولید ۱

                          ساخت كابینت چوبی  ۱ ۲  -  ۳  -  ۴  -  ۵  - ۶

چاپ كارگاه پیش ازچاپ(۱) ۱«»پیش از چاپ(۲)  ۱   -  ۲

تربیت بدنی هندبال ۱

صنایع فلزی محاسبات فنی   ۱   - ۲

                  متالورژی عمومی وشناخت مواد  ۱   -  ۲

                 رسم فنی تخصصی  ۱  -   ۲  -   ۳  -  ۴  -  ۵

مكانیك موتورهای دریایی  هیدرولیك صنعتی ۱

علوم وفنون دریایی استاتیك ودینامیك مقدماتی ۱

نقشه بردار ی كاربردرایانه در نقشه برداری ۱ -۲ -۳ -۴-۵- ۶- ۷- ۸

                      عملیات نقشه برداری عمومی ۱

                      نقشه برداری عمومی ۱  -  ۲

                     كارگاه محاسبه وترسیم( ۲) ۱  -  ۲

هنر پیش دانشگاهی آشنایی با رشته های مختلف هنری ۱ - ۲

                                 آشنایی با میراث فرهنگی وهنری ایران ۱۲

                                 سیر هنر در تاریخ (۱)  ۱ - ۲ 

                                سیر هنر در تاریخ (۲) ۱ ۲

   مدیریت خانواده قانون كار۱

                      هنردر خانه (۱) ۱

                      هنردرخانه (۲)   ۱ - ۲ - ۳

                      هنر در خانه (۳) ۱ - ۲  - ۳

                      مدیریت خانواده(۱) ۱

                     مدیریت خانواده (۲)  ۱

                    خانواده در اسلام  ۱
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم رشته ساختمان

تاریخ:یکشنبه 12 دی 1389-02:08 ب.ظ

 

در خرداد ماه 1387

قر آن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی

ایستایی سختمان

فناوری ساختمان های بتونی

ریاضی۳

فن اوری ساختمانی های فلزی

 

در شهریور ماه 1387

ایستایی ساختمان

ریاضی ۳

فن اوری ساختمانی های فلزی

فن اوری ساختمانی های بتونی

در دیماه 1387

فن آوری ساختمان های فلزی

ایستایی ساختمان

فن اوری ساختمانی های بتونی

ریاضی ۳

 

(خرداد 1388)

فناوری ساختمان های بتونی

ایستایی سختمان

فن اوری ساختمانی های فلزی

ریاضی۳

(شهریور 1388)

فناوری ساختمان های بتونی

ایستایی ساختمان

فن اوری ساختمانی های فلزی

ریاضی۳

 

(دی 1388)

فناوری ساختمان های بتونی

ایستایی ساختمان

فن اوری ساختمانی های فلزی

(خرداد1389)

ریاضی۳

فن اوری ساختمانی های فلزی

ایستایی ساختمان

فناوری ساختمان های بتونی

(شهریور1389)

فناوری ساختمان های بتونی

ریاضی ۳

فن اوری ساختمانی های فلزی

ایستایی ساختمان

سئوالات درس دین و زندگی نیز به زودی در این وبلاگ قرار خواهد گرفت

با آرزوی موفقیت روز افزون تمامی شما

یوسفینوع مطلب : رشته ساختمان 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سوالات امتحان نهایی سال سوم رشته ساختمان در دی ماه 86

تاریخ:یکشنبه 12 دی 1389-02:05 ب.ظ

سوالات امتحان نهایی سال سوم رشته ساختمان در دی ماه 86

فناوری ساختمانهای فلزی

ایستایی ساختمان

فناوری ساختمانهای بتونی

ریاضی ۳نوع مطلب : رشته ساختمان 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()